Bijdrage Joël Voordewind aan het algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

27-11-2019 00:00 27-11-2019 00:00

Bijdrage Joël Voordewind aan een algemeen overleg met minister Blok van Buitenlandse Zaken

Kamerstuknr. 21501 – 02

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Dank u wel, voorzitter. Ook ik zal beginnen met Turkije en Syrië.

Ik lees bij Reuters dat Turkije dreigt om het plan van de NAVO over de bescherming van de Baltics en Polen te blokkeren en te torpederen als de NAVO geen political support geeft aan de strijd tegen de YPG in Noord-Syrië. Tegelijkertijd koppelen de Turken daar ook de eis aan dat de EU de YPG erkent als een terroristische organisatie. Ik zou graag een reactie van de minister op dit soort dreigementen willen horen, gezien het feit dat Erdogan op deze manier ook de Europese veiligheid mogelijk in gevaar kan brengen. Als wij de Baltische staten en Polen niet ...

De voorzitter:
Voordat u er heel veel tijd aan besteedt, het AO dat hiervoor heeft plaatsgevonden, ging over de NAVO en daarbij is dit uitgebreid aan de orde geweest. U kon daar niet bij zijn, maar ik geef het toch maar even aan. Het is dus al vrij uitvoerig aan de orde geweest.

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Dat zou kunnen, voorzitter, maar we hebben nu met een andere minister te maken en die heeft ongetwijfeld ...

De voorzitter:
Nee, dezelfde minister!

De heer Voordewind (ChristenUnie):
O, ik dacht dat ...

De voorzitter:
Nee, het was met de minister van Buitenlandse Zaken. Ik probeer u juist een beetje te helpen, want u kunt uw tijd dus ook voor andere zaken gebruiken.

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Voorzitter, ik zou toch een reactie willen krijgen van de minister van Buitenlandse Zaken op dit punt. Ik ben heel benieuwd te horen wat hij hiervan vindt. Als hij er in ieder geval een paar zinnen aan zou kunnen wijden, dan graag.

Voorzitter. Ik lees in de geannoteerde agenda dat Nederland heeft opgeroepen om een wapenembargo in te stellen tegen Turkije. Welke landen steunen een volledig wapenembargo en welke landen steunen het gedeeltelijke wapenembargo? Er staat ook dat Nederland zich sterk maakt voor verdere maatregelen. Welke maatregelen, naast die met betrekking tot de preaccessiesteun, zijn dat dan? Waar zet Nederland precies op in? Kan de minister verder iets zeggen over dat Duitse plan om die veiligheidszone onder internationaal beheer te krijgen?

Voorzitter. Dan de mensenrechten. Ik heb begrepen dat de nieuwe Hoge Vertegenwoordiger, Josep Borrell, de mensenrechten de hoeksteen laat zijn van het EU-buitenlandbeleid. Dat is zeer prijzenswaardig. Het gaat ook over godsdienstvrijheid. Vandaag is het Red Wednesday, de dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor geloofsvervolging. 245 miljoen christenen hebben daaronder te lijden. We hebben het Rabatproces en het Istanbulproces. We hebben het IPP, maar de minister is afgelopen week ook bij het Istanbulproces geweest. Kan hij een terugkoppeling geven van wat de uitkomsten daarvan waren? Ik hoor graag zijn punt.

Ten slotte, voorzitter, Iran. Zoals collega Karabulut zei, zijn er 100 en mogelijk zelfs wel 300 onschuldige demonstranten omgekomen. Ik lees dat de VN hun grote zorgen hebben geuit, maar ik lees nog geen veroordeling van de VN. Ik lees ook niet een veroordeling van de EU, anders dan dat geweld wordt afgewezen. Wat is de reactie van de minister en waartoe wil hij in de RBZ oproepen om dit geweld tegen onschuldige demonstranten tegen te gaan?

Wat is verder zijn reactie op het verrijken van uranium door Iran? Dat is bevestigd door de IAEA. Ik zou samen met mevrouw Karabulut willen oproepen tot gerichte sancties tegen degenen die hier verantwoordelijk voor zijn binnen het regime. Verder wil ik graag via de minister van Buitenlandse Zaken opheldering hebben van de Iraanse ambassadeur in Nederland.

Dank u wel.

Meer informatie

Labels
Bijdragen
Buitenlands beleid
Joël Voordewind

« Terug

Archief > 2019 > november