Bijdrage Joël Voordewind aan het algemeen overleg Suïcidepreventie

17-11-2019 00:00 17-11-2019 00:00

Bijdrage Joël Voordewind aan een algemeen overleg met staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerstuknr. 32793 

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Dank u wel, voorzitter. Het is goed dat we dit punt als Kamer bespreken en het apart uit de ggz-discussie lichten. Daar is alle aanleiding toe: doodsoorzaak nummer één onder de 35 jaar is suïcide. Er zijn 1.829 suïcides per jaar. Als je het even snel uitrekent, zijn dat er dus drie per dag.

Voorzitter. Ik wil beginnen met een eerbetoon aan Jan Mokkenstorm, die de drijvende kracht achter 113Online is geweest. De staatssecretaris heeft hem een paar keer gesproken. We moesten helaas 8 juli afscheid van hem nemen. De staatssecretaris mocht bij zijn begrafenis zijn. Ik heb zeer veel waardering voor al het werk. Voor de mensen die hem niet kennen: ik heb hier zijn overlijdenskaart. Die laat ik toch nog maar even zien. Veel dank voor al het werk dat hij gedurende dertien tot veertien jaar heeft gedaan voor 113. Dat geldt natuurlijk ook voor alle medewerkers van 113.

Voorzitter. Ik ga naar het onderwerp zelf. Ik begin maar met het trieste nieuws dat we vanmorgen hebben moeten horen: dat er toch weer iemand is overleden die geprobeerd heeft 113 te bellen. Ik heb het zelf net ook nog even gedaan en je krijgt inderdaad een bandje met "deze lijn is niet beschikbaar". We hebben eerder een soortgelijk geval in Groningen gehad. Ik dank de staatssecretaris voor zijn brief van vanmorgen, waarin hij in ieder geval adequaat reageert op dit nieuws. Maar wat kunnen we nu doen om snel, vandaag of morgen, met de providers een bandje achter dat nummer te krijgen dat verwijst naar het goede telefoonnummer, namelijk 0900-0113? Ik vraag de staatssecretaris daar geen weken de tijd voor te nemen. Ik hoop echt dat het in een of twee dagen zal kunnen. Ik heb misschien nog een suggestie. Is het mogelijk om, totdat we voor het eind van het jaar hopelijk dat 113-nummer bereikbaar hebben, een doorverbinding naar het goede nummer 0900-0113 te maken? Is dat misschien technisch mogelijk?

Voorzitter. De staatssecretaris zegt dat hij ons aan het eind van het jaar weer een update gaat geven, maar ik wil hem toch echt vragen om een inzetverplichting aan te gaan om het voor het einde van het jaar voor elkaar te krijgen. Ik weet dat hij zelf zeer gedreven is en ik weet ook dat er technische problemen zijn, maar ik wil hem graag vragen om een inspanningsverplichting om dat te doen. Tot zover met betrekking tot het telefoonnummer.

Voorzitter. We hebben dinsdag een petitie ontvangen van de Ivonne van de Ven Stichting. Dank daarvoor. Er staan bijna 9.000 namen onder. Wetenschappers, artsen, verpleegkundigen en psychiaters hebben de petitie ondertekend om suïcidepreventie in het curriculum van de opleidingen te krijgen. Wat kan de staatssecretaris daaraan doen? Wil hij met de beroepsgroepen kijken hoe dit punt met voorrang opgepakt kan worden, zodat mensen deze informatie al in de opleiding meekrijgen?

Voorzitter. Dan de ziekenhuizen. Het onderzoek naar de spoedeisende hulp hebben we gekregen. Welke lessons learned kunnen we hier nu uit halen? Nog niet alle ziekenhuizen worden bereikt. Hoe kunnen we meer ziekenhuizen laten meedoen? De huisartsen volgen de gatekeepertraining. Hoeveel huisartsen hebben deze inmiddels gevolgd? Ik lees dat het er nog maar tientallen zijn. Hoeveel e-learnings over suïcidepreventie zijn er al gevolgd?

Voorzitter. Misschien nog één ding over de handreiking voor de media en de tien tips die zijn gegeven. Ik strijd er al jarenlang voor om die in de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek te krijgen. Wil de staatssecretaris toch nog eens met de Raad voor de Journalistiek praten, om een en ander in de Leidraad zelf te krijgen? Want we weten dat uit de manier van berichtgeving herhalingen kunnen voortkomen.

Meer informatie

Labels
Bijdragen
Joël Voordewind
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Archief > 2019 > november