Schriftelijke vragen Stieneke van der Graaf over de reclameactiviteiten van Toto

04-11-2019 00:00 04-11-2019 00:00

Schriftelijke vragen Stieneke van der Graaf aan de Minister voor Rechtsbescherming

Kamerstuknr. 2019Z21098

Vraag 1
Bent u bekend met het feit dat Toto, via de partnermailing van de KNVB, kopers van kaartjes voor wedstrijden van het Nederlands elftal benadert om te gokken? Bent u ervan op de hoogte dat bij dergelijke wervingsacties bijvoorbeeld geld wordt toegezegd wanneer een consument zich inschrijft om te gokken op wedstrijden van het Nederlands elftal of dat er reclame wordt gemaakt voor een nieuw spel waarbij prijzen tot 2.500 euro te winnen zijn? 1)

Vraag 2
Vindt u het wenselijk dat consumenten na aankoop van tickets voor een sportwedstrijd, door mailing worden aangezet tot deelname aan kansspelen?

Vraag 3
Bent u van mening dat de mailings die worden aangeboden door vergun-ninghouders toegestaan zijn onder de reclamecode voor kansspelen? 2)

Vraag 4
Mag het e-mailbestand van de KNVB gebruikt worden voor het doel van Toto-mailings?

Vraag 5
Is het juist dat mensen niet expliciet toestemming hebben verleend om mailings van Toto te ontvangen?

Vraag 6
Kunt u bevestigen dat hiermee in strijd wordt gehandeld met wet- en regelgeving? Gaat u actie ondernemen om hierop te handhaven?

Vraag 7
Deelt u de zorg dat dergelijke reclameactiviteiten gericht op bezoekers van voetbalwedstrijden van de KNVB niet enkel kanaliserend werken, conform het doel van het aanbieden van kansspelen door de Nederlandse Loterij, maar ook nieuwe en mogelijk zelfs kwetsbare mensen aanzetten tot het deelnemen aan kansspelen?

Vraag 8
Bent u van mening dat de genoemde reclameactiviteiten niet in overeenstem-ming zijn met de doelstellingen van het kansspelbeleid van de Nederlandse Loterij, namelijk het voorkomen van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van fraude en criminaliteit?

Vraag 9
Is er bij het benaderen via de KNVB-mailing onderscheid gemaakt tussen minderjarigen en meerderjarigen?

Vraag 10
Kunt u uitsluiten dat deze wervingsactie minderjarigen heeft bereikt? Zo nee, welke gevolgen heeft dit?

Vraag 11
Is het daarnaast juist dat via de KNVB-app Voetbal.nl ook voor Toto wordt geadverteerd?

Vraag 12
Wordt er bij het benaderen via de Voetbal.nl-app onderscheid gemaakt tussen minderjarigen en meerderjarigen? Zo ja, hoe wordt dit toegepast bij de functie in de applicatie om eenvoudig van profiel te wisselen?

Vraag 13
Bent u bereid met de Kansspelautoriteit, de Nederlandse Loterij en de KNVB in gesprek te gaan teneinde wervingsacties van Toto via de partnermailing van de KNVB te voorkomen alsmede advertenties via officiële applicaties van de KNVB?

Vraag 14
Gaat u de Kansspelautoriteit oproepen te handhaven op het advertentiebeleid van Toto?

Vraag 15
Wilt u tevens, conform het verzoek van de Kamer van 3 september jl., op korte termijn reageren op het bericht «Kinderen kunnen moeiteloos online gokken, toezichthouder greep nog nooit in»? 3)

Vraag 16
Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het algemeen overleg Kansspelen van 27 november 2019?

1) BNR, 31 oktober 2019, https://www.bnr.nl/nieuws/binnenland/10391951/christenunie-wil-uitleg-over-gokmail-toto

2) Stichting Reclame Code, https://www.reclamecode.nl/nrc/reclamecode-voor-kansspelen-die-worden-aangeboden-door-vergunninghouders-ingevolge-de-wet-op-de-kansspelen-rvk-2015/

3) NOS, 31 augustus 2019, https://nos.nl/artikel/2299682-kinderen-kunnen-moeiteloos-online-gokken-toezichthouder-greep-nog-nooit-in.html

Meer informatie

Labels
Bijdragen
Justitie
Stieneke van der Graaf

« Terug

Archief > 2019 > november