Bijdrage Stieneke van der Graaf aan de Begroting Staten-Generaal

21-11-2019 00:00 21-11-2019 00:00

Bijdrage Stieneke van der Graaf aan een plenaire begrotingsbehandeling met minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kamerstuknr. 35300-IIA

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. De ChristenUnie vindt dat we trots mogen zijn op de representatieve democratie die we hebben in ons land, waarin ruimte is voor een veelheid aan partijen. Het is belangrijk dat het parlement voldoende ondersteuning heeft om zijn controlerende en volksvertegenwoordigende taken goed te kunnen uitvoeren. Wij zijn dan ook heel blij dat er extra middelen beschikbaar komen voor de ondersteuning van fracties. Zeker ook voor de kleinere fracties in de Kamer, die veel ballen in de lucht moeten houden, is dat zeer welkom. Mijn fractie vindt het logisch dat we dan niet alleen naar onszelf kijken, maar dat ook een deel van de extra middelen wordt ingezet voor de Tweede Kamerorganisatie en voor de Eerste Kamer.

Voorzitter. Ook ben ik blij dat de subsidie aan politieke partijen wordt verhoogd, waarbij er ook voor de komende vijf jaar middelen beschikbaar komen voor de ondersteuning van lokale partijen, om zo ook de lokale democratie verder te kunnen versterken. Dat pleidooi hebben wij ook gehouden bij de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en dat onderstrepen wij hierbij.

Meer informatie

Labels
Bijdragen
Binnenland
Stieneke van der Graaf

« Terug

Archief > 2019 > november