Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over het rapport «Circulaire economie in kaart» van het Planbureau voor de Leefomgeving

dinsdag 05 maart 2019 00:00

Schriftelijke vragen van Carla Dik-Faber aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Kamerstuknr. 2019Z04099

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het rapport «Circulaire economie in kaart» van het Planbureau voor de Leefomgeving? 1) 2)

Vraag 2
Deelt u de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat Nederland nog niet voldoende doet om in 2050 een circulaire economie te bereiken? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3
Wat vindt u ervan dat de meeste innovatieve initiatieven zich richten op recycling en dat innovaties hoger op de R(ecycling)-ladder, zoals hergebruik en diensten, veel minder vaak voorkomen, terwijl juist bij deze innovaties het grondstoffenverbruik sterker vermindert? Bent u van plan uw beleid aan te passen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke concrete maatregelen gaat u op dit gebied dan nemen?

Vraag 4
Neemt u het advies van het PBL over, om uw beleid voor circulair ontwerpen uit te breiden en niet alleen uit te gaan van design-for-recycling maar ook van design-for-repair? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Wat vindt u ervan dat er relatief weinig reparatiebedrijven voor consumenten-elektronica zijn, terwijl dergelijke bedrijven op vergelijkbare wijze als autoreparatiebedrijven kunnen zorgen voor een veel langere levensduur van producten? Welke rol voor de overheid ziet u hier?

Vraag 6
Deelt u de conclusie van het PBL dat initiatieven die circulair handelen combineren met lokale en sociale doelen, kunnen helpen om draagvlak en betrokkenheid van burgers en bedrijven te vergroten? Welke concrete maatregelen gaat u nemen om dit te stimuleren?

Vraag 7
Bent u bekend met het «Repair Café»? Erkent u dat initiatieven zoals Repair Cafés bovenstaande aanknopingspunten bij uitstek in praktijk brengen, dat wil zeggen dat zij het stimuleren van hergebruik en reparatie combineren met lokale en sociale doelen?

Vraag 8
Erkent u de rol van Stichting Repair Café als de organisatie die het Repair Café-concept landelijk verspreidt en ondersteunt? Deelt u de mening dat deze stichting een belangrijke partner van de overheid kan zijn bij het vormgeven van de circulaire economie?

Vraag 9
Bent u bereid om meer te investeren in initiatieven als «Repair Café», zodat Nederland alsnog het doel «Nederland circulair in 2050» kan halen?

1) PBL, Circulaire economie in kaart: https://www.pbl.nl/publicaties/circulaire-economie-in-kaart

2) Zie ook Aanhangsel der Handelingen, vergaderjaar 2018–2019, nr. 1555

Meer informatie

Labels
Bijdragen
Carla Dik
Milieu
Natuur en Milieu

« Terug

Archief > 2019 > maart