Uit de Tweede kamer

Bijdrage Eppo Bruins aan de Algemene Financiële Beschouwingen (tweede termijn)

donderdag 01 oktober 2020 00:00 De heer Bruins (ChristenUnie): Voorzitter. De laatste spreuk die de heer Nijboer aanhaalde, komt volgens mij van koning Salomo uit het Bijbelboek Spreuken. Nog iets ouder dan … De voorzitter: Dat ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Financiën

Europese top van 1 en 2 oktober 2020 (tweede termijn, vervolg van eerste termijndebat d.d. 23 september 2020)

woensdag 30 september 2020 00:00 Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Vorige week hebben we hier gesproken over de rechtsstaat in de Europese Unie. We hebben gesproken over de zorgen die we ons... lees verder
Labels
Bijdragen
Buitenlands beleid
Europa
Stieneke van der Graaf

De ontwikkelingen rondom het coronavirus (tweede termijn, vervolg van debat d.d. 22 september 2020)

woensdag 30 september 2020 00:00 De heer Segers (ChristenUnie): Mevrouw de voorzitter. Allereerst wil ik de kabinetsleden danken voor de antwoorden, zeker als het gaat om de escalatieladder en de mondkapjes. Dan heb ik nog een ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Gert-Jan Segers
Volksgezondheid

Bijdrage Eppo Bruins aan de Algemene Financiële Beschouwingen

dinsdag 29 september 2020 00:00 De heer Bruins (ChristenUnie): "Vertrouwen in de toekomst"; zo heet het regeerakkoord waar we inmiddels bijna drie jaar mee op weg zijn. Nog maar drie jaar! Terwijl ons land overspoeld wordt door ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Financiën

Bijdrage Stieneke van der Graaf aan het plenair debat over de Europese top van 1 en 2 oktober 2020

woensdag 23 september 2020 00:00 Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): Dank u wel, mevrouw de voorzitter, voor het woord. De externe betrekkingen van de Europese Unie staan op de agenda van de uitgestelde Europese top. Dat ... lees verder
Labels
Bijdragen
Buitenlands beleid
Europa
Stieneke van der Graaf

Bijdrage Gert-Jan Segers aan de Algemene Politieke Beschouwingen inclusief moties (tweede termijn)

donderdag 17 september 2020 00:00 De heer Segers (ChristenUnie): Voorzitter. Het is nu drie jaar geleden dat wij ongeveer de laatste hand legden aan een regeerakkoord met de titel Vertrouwen in de toekomst. Het was een voorstel ... lees verder
Labels
Algemene Zaken
Bijdragen
Gert-Jan Segers

Bijdrage Gert-Jan Segers aan de Algemene Politieke Beschouwingen inclusief interrupties (eerste termijn)

woensdag 16 september 2020 00:00 De heer Segers (ChristenUnie): Bronnie Ware. Bronnie Ware was een palliatief verpleegkundige in Australië. Zij heeft jarenlang gesproken met mensen die op hun sterfbed lagen en ze luisterde naar ... lees verder
Labels
Algemene Zaken
Bijdragen
Gert-Jan Segers

Bijdrage Joël Voordewind aan het VAO Brand vluchtelingenkamp Lesbos (AO d.d. 10/9)

donderdag 10 september 2020 00:00 De heer Voordewind (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Wat opvalt vanavond in het lange debat dat we met elkaar gevoerd hebben, is dat iedereen eigenlijk geraakt is door wat er gebeurd is op ... lees verder
Labels
Asiel
Bijdragen
Buitenlands beleid
Joël Voordewind