Uit de Tweede kamer

Nieuws met label 'Mensenhandel en prostitutie'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

De aanpak van mensenhandel in de Caribische delen van het Koninkrijk

30-06-2021 00:00 30-06-2021 00:00 Vragen van de leden Ceder, Bikker (beiden ChristenUnie) Van den Berg en Kuik (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid  en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en ... lees verder
Labels
Bijdragen
Don Ceder
Koninkrijksrelaties
Mensenhandel en prostitutie
Mirjam Bikker

Tweeminutendebat Mensenhandel en prostitutie (CD d.d. 27/05)

22-06-2021 00:00 22-06-2021 00:00 Bijdrage Mirjam Bikker aan een plenair debat met staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid 22 juni 2021 Kamerstuknr. 28638 Mevrouw Bikker (ChristenUnie): Dank voorzitter, voor alle... lees verder
Labels
Bijdragen
Mensenhandel en prostitutie
Mirjam Bikker

De bestrijding van mensenhandel

28-05-2020 00:00 28-05-2020 00:00 Schriftelijke vragen aan de Minister en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Vraag 1 Bent u bekend met het gegeven dat de politie er niet in is geslaagd de doelstelling voor 2019 te ... lees verder
Labels
Bijdragen
Mensenhandel en prostitutie
Stieneke van der Graaf

Bijdrage Stieneke van der Graaf aan het algemeen overleg Mensenhandel

05-12-2019 00:00 05-12-2019 00:00 Bijdrage Stieneke van der Graaf aan een algemeen overleg met staatssecretaris Broekers - Knol van Justitie en Veiligheid Kamerstuknr. 28638 Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): Dank u wel, ... lees verder
Labels
Bijdragen
Mensenhandel en prostitutie
Stieneke van der Graaf

Bijdrage Gert-Jan Segers aan VAO Mensenhandel en prostitutie (AO d.d. 03/07)

04-07-2019 00:00 04-07-2019 00:00 Bijdrage Gert-Jan Segers aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Broekers - Knol van Justitie en Veiligheid Kamerstuknr. 28638 De heer Segers (ChristenUnie): En die heeft twee ... lees verder
Labels
Bijdragen
Gert-Jan Segers
Justitie
Mensenhandel en prostitutie

Bijdrage Gert-Jan Segers aan het algemeen overleg Mensenhandel en prostitutie

03-07-2019 00:00 03-07-2019 00:00 Bijdrage Gert-Jan Segers aan een algemeen overleg met staatssecretaris Broekers - Knol van Justitie en Veiligheid Kamerstuknr. 28638 De heer Segers (ChristenUnie): Dank, meneer de voorzitter. Ook ... lees verder
Labels
Bijdragen
Gert-Jan Segers
Godsdienst en mensenrechten
Justitie
Mensenhandel en prostitutie

Schriftelijke vragen Gert-Jan Segers en Joël Voordewind de brandbrief van het Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM) aan Tweede Kamer inzake de tijdelijke werkwijze Dublinoverdrachten

27-05-2019 00:00 27-05-2019 00:00 Schriftelijke vragen Gert-Jan Segers en Joël Voordewind aan de Minister van Justitie en Veiligheid Kamerstuknr. 2019Z10520 Vraag 1 Kent u de brandbrief van het Strategisch Overleg Mensenhandel ... lees verder
Labels
Bijdragen
Gert-Jan Segers
Joël Voordewind
Justitie
Mensenhandel en prostitutie

Schriftelijke vragen Nico Drost en Gert-Jan Segers over het bericht «Ombudsman slaat alarm: «Het centrum van Amsterdam is ’s nachts een wetteloze jungle» en daarbij het conceptrapport van de Ombudsman van Amsterdam

26-03-2019 00:00 26-03-2019 00:00 Schriftelijke vragen van Nico Drost en Gert-Jan Segers aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Justitie en ... lees verder
Labels
Bijdragen
Binnenland
Gert-Jan Segers
Justitie
Mensenhandel en prostitutie
Nico Drost