De achterstanden in de huisvesting van statushouders bij gemeenten en het provinciale toezicht daarop

22-10-2020 00:00 22-10-2020 00:00

Vragen van Joël Voordewind aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Vraag 1
Bent u op de hoogte van de achterstand bij het aanbieden van een woning aan vergunninghouders door gemeenten en vindt u het oplopen van die achterstand zorgelijk?

Vraag 2
Kunt u een overzicht geven van het interbestuurlijk toezicht door de provincies op gemeenten op dit terrein, uitgesplitst naar provincie en gemeente, naar de verschillende treden op de interventieladder en naar het tijdstip waarop de verschillende treden door de provincies zijn ingezet?

Vraag 3
Bent u van mening dat het toezicht goed functioneert? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de oplopende achterstand? Zo nee, hoe denkt u het toezicht te kunnen verbeteren?

Labels
Asiel
Bijdragen
Joël Voordewind
Justitie

« Terug

Archief > 2020 > oktober