Uit de Tweede kamer

Begroting Infrastructuur en Waterstaat

woensdag 18 november 2020 00:00 Kamerstuknr. 35570-XII Bijdrage aan een plenaire begrotingsbehandeling met minister van Nieuwenhuizen Wijbenga van Infrastructuur en Waterstaat en staatssecretaris van Veldhoven-van der Meer van ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Natuur en Milieu
Water

Begroting Infrastructuur en Waterstaat

woensdag 18 november 2020 00:00 Kamerstuknr. 35570-XII Bijdrage aan een plenaire begrotingsbehandeling met minister van Nieuwenhuizen Wijbenga van Infrastructuur en Waterstaat en staatssecretaris van Veldhoven-van der Meer van ... lees verder
Labels
Bijdragen
Infrastructuur
Stieneke van der Graaf

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

woensdag 18 november 2020 00:00 Kamerstuknr. 25295 Bijdrage aan een plenair debat met minister-president Rutte, minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister van Ark voor Medische Zorg De heer Segers ... lees verder
Labels
Bijdragen
Gert-Jan Segers
Zorg, Welzijn & Sport

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

dinsdag 17 november 2020 00:00 Kamerstuknr. 35570-XV Bijdrage aan de plenaire begrotingsbehandeling met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris van't Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Sociale Zaken

Mensen die hun woning moeten verlaten respectievelijk kwijtraken als ze hun zorgindicatie verliezen of worden opgenomen in een GGZ-instelling

dinsdag 17 november 2020 00:00 Schriftelijke vragen van Carla Dik-Faber en Eppo Bruins aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Eppo Bruins
Sociale Zaken
Wonen & Ruimtelijke ordening
Zorg, Welzijn & Sport

Passend onderwijs

maandag 16 november 2020 00:00 Kamerstuk: 31497 Bijdrage aan een notaoverleg met minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media De heer Bruins (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Er is al veel gezegd. Passend ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Onderwijs

Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet

maandag 16 november 2020 00:00 Kamerstuknr. 35337 Bijdrage aan een wetgevingsoverleg met staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer Voordewind (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Ik zit nog even... lees verder
Labels
Bijdragen
Joël Voordewind
Zorg, Welzijn & Sport

Initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven

maandag 16 november 2020 00:00 Kamerstuk: 35264 Bijdrage aan een notaoverleg met minister Blok van Buitenlandse Zaken De heer Voordewind (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Het is goed dat de heer Sjoerdsma deze nota heeft ... lees verder
Labels
Bijdragen
Buitenlands beleid
Joël Voordewind