Schriftelijke vragen Joël Voordewind en het Lid Dijkgraaf (SGP) over de oprichting van een internationaal fonds voor abortussen

dinsdag 31 januari 2017 00:00

Schriftelijke vragen Joël Voordewind en het Lid Dijkgraaf (SGP) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Onderwerp: De oprichting van een internationaal fonds voor abortussen

Kamerstuk: 2017Z01358

Datum: 31 januari 2017

Vraag 1

Deelt u de mening dat in het beleid voor gezondheidszorg voor vrouwen en kinderen en voorlichting over gezinsplanning de nadruk moet liggen op het beschermen van het (ongeboren) kind en de moeder, het voorkomen van ongewenste zwangerschappen en zorg voor veilige geboorten? Zo ja, op welke manier wordt dit vormgegeven?

Vraag 2

Waarom richt uw initiatief voor een internationaal fonds zich hoofdzakelijk op abortussen, terwijl de zorg voor vrouwen en hun (ongeboren) kinderen en vrouwenhulp op de eerste plaats zouden moeten staan? 1)

Vraag 3

Waarom benoemt u niet ook de grote gevolgen die door het wegvallen van de Amerikaanse investeringen optreden voor de bestrijding van infectieziek-ten als malaria, hiv en aids? Bent u bereid uw collega’s in internationaal verband op te roepen om op deze terreinen actie te ondernemen?

Vraag 4

Hoe groot is de beoogde bijdrage van de Nederlandse overheid en op welke manier wordt dit bedrag gedekt binnen een krimpende begroting, aangezien in 2017 de structurele bezuiniging van 1 miljard euro is ingegaan? Ten koste van welke programma’s en thema’s gaat de investering in dit fonds?

1) http://nos.nl/artikel/2154703-minister-ploumen-start-fonds-vanwege-abortusmaatregel-trump.html

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl 

Labels
Bijdragen
Buitenlands beleid
Joël Voordewind
Ontwikkelingssamenwerking

« Terug

Archief > 2017 > januari