Schriftelijke vragen Joël Voordewind over het bericht «NOS gaat door het stof voor FC Utrecht-supporters»

vrijdag 27 januari 2017 00:00

Schriftelijke vragen Joël Voordewind aan de minister van Veiligheid en Justitie

Onderwerp: Het bericht «NOS gaat door het stof voor FC Utrecht-supporters»

Kamerstuk: 2017Z01226

Datum: 27 januari 2017

Vraag 1

Bent u op de hoogte van het feit dat antisemitische spreekkoren, zoals blijkt uit het bericht van het AD, in het betaald voetbal nog steeds voorkomen? 1)

Vraag 2

Wat is sinds uw toezeggingen in de Kamer tijdens het mondelinge vragenuur van 7 april 2015 gebeurd teneinde kwetsende en antisemitische spreekkoren en uitingen tegen te gaan? 2)

Vraag 3

Bent u tevreden met de manier waarop de KNVB-richtlijn in de praktijk toegepast wordt?

Vraag 4

Is het al voorgekomen dat wedstrijden na aanhoudende antisemitische of anderszins kwetsende spreekkoren zijn stilgelegd? Gebeurt dit standaard?

Vraag 5

Als dit niet standaard gebeurt, wilt u er dan bij de KNVB op aandringen de bestaande richtlijn consequent toe te passen totdat de spreekkoren echt uitgebannen worden?

Vraag 6

Wat wordt bedoeld met de gedoogconstructie in het protocol? Deelt u de mening dat bij ernstige kwetsende uitingen die antisemitisch of discrimine-rend zijn altijd moet worden gehandeld en dat geen uitzonderingen mogelijk moeten zijn?

1) http://www.ad.nl/utrecht/nos-gaat-door-het-stof-voor-fc-utrecht-supporters~ae408072/

2) Handelingen, vergaderjaar 2014–2015, nr. 72, item 4

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

Labels
Bijdragen
Joël Voordewind
Justitie
Veiligheid

« Terug

Archief > 2017 > januari