Schriftelijke vragen Joël Voordewind over het ontslag van 1500 textielwerkers in Bangladesh

maandag 23 januari 2017 00:00

Schriftelijke vragen Joël Voordewind aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Onderwerp: Het ontslag van 1.500 textielwerkers in Bangladesh

Kamerstuk: 2017Z00872

Datum: 23 januari 2017

Vraag 1

Kent u het bericht «Duizenden textielwerkers Bangladesh ontslagen na staking»? 1)

Vraag 2

Wat is uw reactie op het bericht dat 1.500 mensen zijn ontslagen bij textielfabrieken in Bangladesh, na een massale staking voor een hoger minimumloon en de arrestatie van twaalf vakbondsleiders en mensenrechten-activisten?

Vraag 3

Bent u bereid om in gesprek te gaan met de ondertekenaars van het Bangladesh-akkoord over dit recente bericht en aan te dringen op oplossin-gen met betrekking tot vakbondsvrijheid in Bangladesh, die overduidelijk in het geding is?

Vraag 4

Bent u bereid om hierover met bedrijven in gesprek te gaan die in Nederland actief zijn en kleding laten maken in de betreffende fabrieken?

Vraag 5

Op welke manier levert het textielconvenant al op korte termijn oplossingen voor problemen als de inperking van de vakbondsvrijheid, betaling onder de grens van een leefbaar loon en het massale ontslag van fabrieksarbeiders?

Vraag 6

Bent u bereid om bij de regering van Bangladesh aan te dringen op het aangaan van gesprekken met vakbonden over een leefbaar loon en om de vakbondsvrijheid te respecteren?

1) http://www.volkskrant.nl/buitenland/duizenden-textielwerkers-bangladesh-ontslagen-na-staking~a4440626/

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

Labels
Bijdragen
Buitenlands beleid
Joël Voordewind
Ontwikkelingssamenwerking

« Terug

Archief > 2017 > januari