Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg (AO d.d. 01/02)

22-02-2017 00:00 22-02-2017 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   VAO Decentralisatie Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg (AO d.d. 01/02)

Kamerstuk:    29 538          

Datum:           22 februari 2017

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Drie VAO's achter elkaar. Het is even zoeken in mijn papieren.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat geestelijke zorg voor iedereen beschikbaar zou moeten zijn;

overwegende dat door de extramuralisering van de zorg vooral een groeiende behoefte is aan geestelijke zorg in de thuissituatie;

van mening dat thuiszorgorganisaties altijd toegang zouden moeten kunnen bieden tot geestelijke zorg;

verzoekt de regering, in overleg te treden met thuiszorgorganisaties en zorgverzekeraars om te zorgen dat de toegang tot geestelijke zorg in de thuissituatie is gegarandeerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 234 (29538).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

Labels
Bijdragen
Carla Dik
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Archief > 2017 > februari