Uit de Tweede kamer

Bijdrage Gert-Jan Segers aan het plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

donderdag 07 mei 2020 00:00 Bijdrage Gert-Jan Segers aan een plenair debat met minister-president Rutte, minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister van Rijn voor Medische Zorg Kamerstuknr. 25295 De ... lees verder
Labels
Bijdragen
Gert-Jan Segers
Zorg, Welzijn & Sport

Schriftelijke vragen Joël Voordewind e.a. over de mensenrechtensituatie in Eritrea n.a.v. de excommunicatie van patriarch Antonios van de Eritrees-Orthodoxe Tewahedo-kerk en de gedwongen sluiting van katholieke klinieken in het afgelopen jaar

donderdag 07 mei 2020 00:00 Schriftelijke vragen van Joël Voordewind, Kees van der Staaij (SGP) en Martijn van Helvert (CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken Kamerstuknr. 2020Z08105 Vraag 1 Bent u bekend met de ... lees verder
Labels
Bijdragen
Buitenlands beleid
Joël Voordewind

Bijdrage Eppo Bruins aan het notaoverleg Mogelijke steunmaatregelen Air France - KLM

woensdag 06 mei 2020 00:00 Bijdrage Eppo Bruins aan een notaoverleg met minister Hoekstra van Financiën en minister van Nieuwenhuizen Wijbenga van Infrastructuur en Waterstaat Kamerstuknr. 29232 De heer Bruins ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Infrastructuur

Bijdrage Stieneke van der Graaf aan het notaoverleg Europese top d.d. 6 mei 2020

maandag 04 mei 2020 00:00 Bijdrage Stieneke van der Graaf aan een notaoverleg met minister Blok van Buitenlandse Zaken Kamerstuknr. 21501 – 20 Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie): Dank u wel, mevrouw de voorzitter. ... lees verder
Labels
Bijdragen
Buitenlands beleid
Europa
Stieneke van der Graaf

Bijdrage Eppo Bruins aan het notaoverleg Onderwijs en corona

woensdag 29 april 2020 00:00 Bijdrage Eppo Bruins aan een notaoverleg met minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Kamerstuknr. 25295 De heer ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Onderwijs

Bijdrage Carla Dik-Faber aan WGO Cultuur en corona

dinsdag 28 april 2020 00:00 Bijdrage Carla Dik-Faber aan een wetgevingsoverleg met minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kamerstuknr. 35441 Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. De... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Cultuur (w.o. Media)

Schriftelijke vragen Stieneke van der Graaf e.a. over de gevolgen van de coronacrisis voor mensen in de prostitutie

dinsdag 28 april 2020 00:00 Schriftelijke vragen Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) en de Tweede Kamerleden Kuik (CDA) en Kuiken (PvdA) aan de Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de ... lees verder
Labels
Bijdragen
Justitie
Stieneke van der Graaf

Schriftelijke vragen Joël Voordewind e.a. over het rapport van de Europese Rekenkamer «Asiel, herplaatsing en terugkeer van migranten»

donderdag 23 april 2020 00:00 Schriftelijke vragen Joël Voordewind en collega Tweede Kamerlid Groothuizen (D66) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Kamerstuknr. 2020Z07386 Vraag 1 Bent u bekend met het rapport ... lees verder
Labels
Asiel
Bijdragen
Joël Voordewind
Justitie