Het bericht «AED-netwerk is uitgebreid, maar nog niet dekkend»

02-07-2020 00:00 02-07-2020 00:00

Vragen van Carla Dik-Faber aan de Minister voor Medische Zorg

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht «AED-netwerk is uitgebreid, maar nog niet dekkend»? 1)

Vraag 2
Wat vindt u ervan dat inmiddels ongeveer 22.000 AED’s zijn aangesloten bij het oproepsysteem HartslagNU, terwijl er in Nederland een veelvoud aan AED’s beschikbaar is en dus blijkbaar lang niet alle AED’s geregistreerd worden?

Vraag 3
Welke acties bent u bereid om samen met gemeenten te ondernemen om te zorgen dat meer AED’s geregistreerd worden en dat gericht gekeken wordt naar het oplossen van knelpunten in de AED-loze zones?

Vraag 4
Kunt u aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot het registreren van AED’s in/aan (semi-)overheidsgebouwen? Hoeveel AED’s in/aan (semi-)overheidsgebouwen zijn inmiddels geregistreerd?

Vraag 5
Hoe wilt u ervoor zorgen dat nog meer burgers een AED kunnen gebruiken? Bent u bereid in overleg met gemeenten en GGD’en een bijdrage te leveren aan het opleiden van meer burgerhulpverleners?

1) NOS.nl., 6 juli 2020, «AED-netwerk is uitgebreid, maar nog niet dekkend» https://nos.nl/artikel/2339686-aed-netwerk-is-uitgebreid-maar-nog-niet-dekkend.html

Labels
Bijdragen
Carla Dik
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Archief > 2020 > juli