Vacature: Gemeenteraad kandidaat ChristenUnie Hardenberg

vacature.png13-07-2021 23:04 13-07-2021 23:04

Heb jij … ideeën over de toekomst van de gemeente Hardenberg met al haar kernen? Ben jij … betrokken bij mensen die het moeilijk hebben en/of wil je bijdragen aan een goede omgang met onze aarde en goed bestuur van onze regio? Ben jij kortom betrokken bij zaken die echt tellen? Als je daarvoor je mond open wilt doen vanuit een levend geloof, meld je dan bij de ChristenUnie in Hardenberg. Wij zoeken kandidaten om onze partij te vertegenwoordigen in de gemeenteraad, die in 2022 nieuw verkozen wordt.

Achtergrond
We zijn als partij nu met zes raadsleden en drie schaduw-fractieleden (fractieleden die geen stemrecht hebben in de raad, maar de partij wel mogen vertegenwoordigen in allerlei vergaderingen) actief in de gemeenteraad van Hardenberg.

Wat doe je als fractielid?
Als fractielid onderhoudt je contacten met burgers en organisaties, je bespreekt samen met de fractie wat jullie in de raad gaan doen, je neemt deel aan vergaderingen die je voorbereidt en waarin je het gemeentebestuur bevraagt over het beleid, en je betrekt onze achterban in de keuzes die je maakt. Uiteraard doe je dat niet alleen! Je doet dat samen met de rest van de fractie, daarin ondersteund door het bestuur.

Wat brengt het mij?
Actief zijn als fractielid brengt je: een kans om je talenten in te zetten in het Koninkrijk van God, op te komen voor mensen die geen stem hebben, de mogelijkheid om ervaring op te doen in het overtuigen en samenwerken met anderen op allerlei thema’s in onze regio, en een betekenisvolle, gezellige tijd samen met de rest van de fractie. Als je optreedt als raadslid, of als beëdigd fractievolger in raadsbijeenkomsten, ontvang je daarvoor een vergoeding.

Wat neem je mee?
Als fractielid beschik je over de volgende vaardigheden, of je wilt deze gaan ontwikkelen:

  • Betrokken: jouw hart klopt voor de samenleving en voor de inzet van de ChristenUnie in de gemeente Hardenberg. Je onderschrijft onze grondslag en wilt de liefde van God voor deze wereld praktisch maken in het bestuur van onze gemeente. Je bent proactief in het benoemen van kansen en problemen die je in de gemeente ziet en bent creatief in hoe je deze voor het voetlicht brengt.
  • Samenwerken: met je fractiegenoten en mensen uit je netwerk werk je aan de politieke visie van de ChristenUnie. Je deelt je kennis en ervaring, kijkt over grenzen heen en bent bereid van anderen te leren. Bij voorkeur beschik je over een netwerk binnen organisaties in de gemeente Hardenberg, over de thema’s die jou aan het hart gaan. Je schakelt dit netwerk in om je werk in de raad beter uit te voeren. Je onderhoudt dit netwerk en bouwt het verder uit
  • Politiek en bestuurlijk sensitief: je kunt je verplaatsen in de verschillende belangen die een rol spelen in de politiek en kunt beoordelen in hoeverre voorstellen haalbaar zijn.
  • Onafhankelijk, overtuigend en mondeling vaardig: je bent niet bang van mening te verschillen en je eigen standpunt in te nemen, en je kunt dit met goede argumenten onderbouwen. In onderhandelingen bewaak je je eigen grenzen én zoek je het gezamenlijk belang. Je kunt moeilijke stukken in begrijpelijke taal verwoorden voor verschillende doelgroepen, en je kunt in een debat steekhoudende argumenten helder inzetten.

Voel je niet geremd als je deze vaardigheden nog niet hebt. De ChristenUnie heeft als landelijk actieve partij een speciaal partijbureau, dat veel opleidingen aanbiedt om vaardigheden te vergroten.

Ik ben geïnteresseerd. En nu?
Laat dat weten op uiterlijk woensdag 1 september 2021 via de selectiecommissie van de ChristenUnie in Hardenberg (selectiecommissie.cuhardenberg@gmail.com). Je ontvangt dan een bevestiging van je aanmelding met een toelichting op het selectieproces. Heb je nog vragen of wil je eerst wat meer informatie, neem dan contact op met de fractievoorzitter Sake-Christiaan Stelpstra (06-30370302).

« Terug