Eeuwigheidswaarde

Simone Hof Website Hardenberg.jpg24-09-2022 12:39 24-09-2022 12:39

Het zomerreces zit er al weer zo'n week of drie op, de gemeenteraad is begonnen aan de nieuwe raadsperiode. Intussen was en is er landelijk en wereldwijd van alles gaande: de oorlog in Oekraïne, de stikstofproblematiek, de tekorten op de arbeidsmarkt, de gevolgen van klimaatverandering; dat alles met de, vaak ernstige, gevolgen van dien. Het is maar een kleine greep uit wat er om ons heen gebeurt.
In onze hedendaagse complexe wereld hangt vrijwel alles met elkaar samen. Dat betekent dat we bij het oplossen van een probleem aan meerdere knoppen moeten draaien, ook in de gemeente Hardenberg. Daarom is het volgens de ChristenUnie belangrijk dat we de komende periode gezamenlijk met een programma komen dat dingen met elkaar in samenhang ziet en zet. Waarmee we partij- overstijgend ver over de volgende verkiezingen heen durven kijken. Want als we toekomstbestendig richting willen geven aan de ontwikkeling van onze gemeente, is het zaak dat we oog hebben voor de lange lijnen en ons zo min mogelijk bezighouden met ad-hoc acties en beperkte belangenbehartiging.
Er is dus werk aan de winkel. Zoals het ondersteunen van mensen die het financieel (even) niet meer kunnen bolwerken. Zorgen voor geschikte woningen voor onze woningzoekenden. Stimuleren van duurzaam gebruik van onze (groene) ruimte. Voorkomen dat onze jongeren zichzelf tekort doen door middelengebruik. Waken over de (sociale) veiligheid van onze inwoners. Ook dit is maar een kleine greep. Maar ook deze onderwerpen vragen om een aanpak die gericht is op de lange termijn. We zijn er dus niet met aanvullende financiële regelingen, als we niet zorgen voor duidelijkheid en vereenvoudiging van minimabeleid. Alleen maar zoveel mogelijk huizen bouwen is niet voldoende als we ons daarbij niet afvragen hoe onze gemeente eruit zou moeten zien als de generaties na ons er nog steeds wonen. Zeggen dat duurzaamheid belangrijk is, is ongeloofwaardig als we zelf niet het goede voorbeeld geven. Het is niet goed genoeg strenge maatregelen te nemen, als we onze jongeren en hun ouders niet ook goede voorlichting blijven geven over wat middelengebruik voor (permanente) gevolgen heeft. En onveilige situaties "hard aanpakken" levert te weinig op als preventie, sociale cohesie en omzien naar elkaar daarbij naar de achtergrond verdwijnen. We moeten het samen doen.
Dan is "eeuwigheidswaarde" misschien wel wat hoog gegrepen, het beklijft in ieder geval langer dan tot maart 2026.
Op hoop van zegen.

Simone Hof
fractievoorzitter ChristenUnie Hardenberg

Deze column is eveneens verschenen in Weekblad De Toren van 21 september 2022

« Terug