Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over de oproep van het Leger des Heils om hergebruik van textiel van de grond te krijgen

vrijdag 29 september 2017 00:00

Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Kamerstuknr. 2017Z12972

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Van broek naar poetslap? Dat is niet genoeg»? 1)

Vraag 2
Bent u het eens met de stelling dat er een gat is in de circulaire economie? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Deelt u het standpunt van het Leger des Heils dat het grote knelpunt is dat de vraag naar gerecycled textiel ontbreekt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Herkent u dat er steeds meer lagekwaliteitskleding wordt aangeboden, die veelal niet geschikt is voor de tweedehands markt en waarvoor met de huidige prijzen geen hoogwaardige recycling mogelijk is? Wat vindt u daarvan?

Vraag 5
Is het u bekend dat de labeling van kleding niet overeenkomt met de stoffen waarvan de kleding daadwerkelijk gemaakt is? Welke actie gaat u in gang zetten om consumenten van eerlijke informatie te voorzien?

Vraag 6
Welke mogelijkheden ziet u om niet alleen de inzameling «aan de voorkant», maar ook de daadwerkelijke hoogwaardige recycling van kleding «aan de achterkant» te ondersteunen?

Vraag 7
Is in het kader van duurzaam inkopen het gebruiken van gerecycled textiel één van de criteria bij de aanbesteding door de overheid? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8
Bent u bereid het hergebruik van textiel en het recyclingprobleem bij lagekwaliteitskleding onderdeel te maken van het Nationaal Grondstoffenak-koord? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9
Ziet u mogelijkheden om in het Nationaal Grondstoffenakkoord een doelstel-ling op te nemen over het verwerken van een bepaald percentage gerecycled textiel bij productie van nieuwe textiel, ook bij de productie van fast-fashion? Zo nee, waarom niet?

1) Trouw, 16 september 2017: https://www.trouw.nl/opinie/van-broek-naar-poetslap-dat-is-niet-genoeg~aa638664/

Meer informatie

Labels
Bijdragen
Carla Dik
Milieu

« Terug

Archief > 2017 > september