Schriftelijke vragen over het ontbreken van informatie op verpakkingen t.b.v. recycling

dinsdag 03 september 2019 00:00

Schriftelijke vragen van Carla Dik-Faber aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het ontbreken van informatie op verpakkingen t.b.v. recycling

Kamerstuknr. 2019Z16257
 
Vraag 1
Kent u het onderzoek van Natuur & Milieu «Duurzaamheid verpakkingen in de supermarkt»? 1)

Vraag 2
Deelt u de algehele conclusie dat de afvalstroom van verpakkingen in Nederland onnodig groot en complex is, waardoor sortering en recycling onnodig ingewikkeld, duur of zelfs onmogelijk wordt? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3
Wat vindt u ervan dat vooral de recycling van kunststof verpakkingen achterblijft? Deelt u de mening dat het gescheiden inzamelen van de helft van de plastic verpakkingen en het recyclen van de helft daarvan onvoldoende resultaten zijn?

Vraag 4
Hoe verhouden deze resultaten zich tot het door u afgesloten Plastic Pact?

Vraag 5
Deelt u de conclusie dat de grote hoeveelheid verschillende soorten materialen in verpakkingen het voor consumenten moeilijker maakt om bij te dragen aan de circulaire economie? Deelt u de conclusie dat er een ontsnap-pingsclausule in de wet zit, waardoor esthetische eisen van de fabrikant (marketing) kunnen leiden tot onduurzame verpakkingen (alhoewel dit volgens de vragenstellers geen tegenstelling hoeft te zijn)?

Vraag 6
Deelt u de conclusie dat door incomplete, onduidelijke of ontbrekende instructies slechts iets meer dan de helft (55%) van de verpakkingen een voor de consument toereikende aanduiding heeft in welke afvalbak een bepaalde verpakking moet?

Vraag 7
Wat vindt u ervan dat een aanzienlijk deel van de verpakkingen (9–22% plus verpakkingen die door bijvoorbeeld een etiket niet recyclebaar zijn) helemaal niet recyclebaar zijn?

Vraag 8
Kunt u aangeven in welke mate bedrijven doen wat er beloofd wordt in de brancheverduurzamingsplannen (uit de Raamovereenkomst Verpakkingen)? Welke mogelijkheden ziet u om deze plannen effectiever te maken? Is het algemeen verbindend verklaren van deze plannen bijvoorbeeld een manier om ze effectiever te maken?

Vraag 9
Herinnert u zich uw toezegging bij het debat over de begroting van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat 2019 om met het bedrijfsleven in gesprek te (blijven) gaan over de recyclebaarheid van verpakkingen en eenduidige informatie voor de consument? Wat hebben deze gesprekken opgeleverd?

Vraag 10
Bent u van plan u in te zetten voor hogere Europese doelstellingen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 11
Bent u van plan – vooruitlopend op het Europese traject – de Nederlandse wetgeving («Essentiële Eisen») aan te passen, waardoor producenten altijd een uniform afvalscheidingslogo opnemen op de verpakking en stoppen met onnodige verpakkingen en verpakkingen bestaande uit meerdere materialen? Zo nee, waarom niet?

1) Natuur en milieu, 28 augustus 2019, Ontbreken informatie op verpakkingen staat recycling in de weg (https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/verpakkingen-zorgen-voor-veel-afval-en-zijn-te-vaak-niet-te-recyclen/)

Meer informatie

Labels
Bijdragen
Carla Dik
Milieu

« Terug

Archief > 2019 > september