Schriftelijke vragen Joël Voordewind over het bericht dat Israël het visum van NRC-correspondent Derk Walters niet wil verlengen

08-05-2017 00:00 08-05-2017 00:00

Schriftelijke vragen Joël Voordewind aan de Minister van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:         Het bericht dat Israël het visum van NRC-correspondent Derk Walters niet wil verlengen

Datum:                8 mei 2017

Vraag 1

Kunt u de Israëlische autoriteiten opheldering vragen over het verscherpte toezicht waaronder NRC-correspondent Walters kennelijk al langer stond? 1) Kunt u daarbij vragen wat de bedoeling is van toezicht op journalisten in een democratische rechtstaat als Israël en of dit past bij een land als Israël? Kunt u hen vragen of Israël het belang van een vrije en kritische pers onderkent? Kunt u hen vragen of het de taak van het Government Press Office is de inhoud van journalistieke publicaties te beoordelen?

Vraag 2

Kunt u de Israëlische ambassadeur vragen of hij inderdaad aan het Govern-ment Press Office heeft doorgegeven dat zijn ambassade «al jaren bezorgd is over de manier waarop NRC over Israël schrijft» en zo ja, waarom? Kunt u hem vragen of hij begrijpt dat deze kwestie Israël meer schade berokkent dan publicaties van NRC eventueel zouden doen?

Vraag 3

Kunt u opheldering vragen over de kwestie dat NRC volgens het Israëlische Government Press Office niet aan de eisen van een mediaorganisatie zou voldoen en vragen waarom deze foutieve beoordeling nu toch de consequen-tie krijgt dat het visum van Walters niet verlengd wordt? Kunt u aandringen op herstel van deze situatie zodat het visum gewoon met een jaar verlengd wordt zoals gebeurd was als niet het foutieve oordeel was gegeven dat NRC niet aan de eisen van een mediaorganisatie voldoet?

Vraag 4

Wat is de reactie van de Israëlische autoriteiten geweest toen u hen op deze kwestie aangesproken heeft, blijkens het bericht in NRC van 3 mei jl? 2)

1) https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/02/israel-weigert-correspondent-nrc-verlenging-visum-a1556857

2) https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/03/nrc-correspondent-moet-israel-uit-koenders-betreurt-besluit-8591558-a1556894

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

Labels
Bijdragen
Buitenlands beleid
Israël
Joël Voordewind

« Terug

Archief > 2017 > mei