Het bericht «Hotel biedt longstay aan: 799 euro voor 6 vierkante meter»

20-08-2020 00:00 20-08-2020 00:00

Vragen van Carla Dik-Faber aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vraag 1
Kent u het bericht «Hotel biedt longstay aan: € 799 voor 6 vierkante meter»? 1)

Vraag 2
Deelt u de mening dat € 799, voor een «woning» van 6 vierkante meter waarvan zo’n 2 m2 feitelijk woonoppervlak, een bizarre prijs is en dat de geboden ruimte op geen enkele manier als een woning gekwalificeerd zou kunnen worden?

Vraag 3
Deelt u de opvatting dat het van belang is dat nationale en internationale studenten kunnen wonen op een plek die leefbaar en betaalbaar is, en constateert u dat deze eenheden aan geen van deze voorwaarden voldoen?

Vraag 4
Kunt u aangeven welke regelgeving geldt voor dergelijk «woning»-aanbod? Deelt u de mening dat, mede gezien het adverteren op een kamerverhuursite en het bewust adverteren van het concept «flexible living», de aanbieder niet zomaar een beroep kan doen op het feit dat het hier om toeristische verhuur zou gaan? 2)

Vraag 5
Op welke wijze is in regelgeving nu exact het onderscheid gemaakt tussen toeristische verhuur, en verhuur van woonruimte? Welke voorwaarden worden er in deze gevallen gesteld aan overeenkomsten? Hoe is hierin in het bijzonder de bescherming van huurders van de ruimte geregeld?

Vraag 6
Geeft dit voorbeeld en het feit dat, mede als gevolg van de coronacrisis, meer horeca-partijen extended stay en/of longstay aanbieden, aanleiding om huurbescherming ook hiervoor mogelijk te maken, regelgeving in brede zin te herzien of in ieder geval om nader afspraken te maken met deze partijen?

Vraag 7
Op welke termijn verwacht u met het convenant naar buiten te komen over transparantie voor huurders over de aanvangshuurprijs? Zal dit direct ook worden gevolgd door wetgeving?

1) https://www.parool.nl/amsterdam/hotel-biedt-longstay-aan-799-euro-voor-6-vierkante-meter~be716c79/ Het Parool 12 augustus 2020

2) https://cityhub.com/amsterdam/live-flex/

Labels
Bijdragen
Binnenland
Carla Dik
Wonen & Ruimtelijke ordening

« Terug