Schriftelijke vragen Stieneke van der Graaf e.a. over het bericht ‘Einde van lintje voor brandweerlieden zorgt voor bittere smaak: “wij zetten een stap naar voren als anderen er een terug doen”’

17-02-2020 00:00 17-02-2020 00:00

Schriftelijke vragen Stieneke van der Graaf en het Lid Van ‘t Wout (VVD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kamerstuknr. 2020Z03093

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht aangaande de teleurstelling bij de brandweer over het besluit dat brandweervrijwilligers sinds 1 januari 2020 niet meer in aanmerking komen voor een lintje voor het feit dat zij twintig jaar of langer hebben gediend? 1)

Vraag 2
Deelt u de mening dat, juist omdat nu veel onrust en onduidelijkheid is over de rol van brandweervrijwilligers, een dergelijke onderscheiding en erkenning kan bijdragen aan het behoud en werven van brandweervrijwilligers?

Vraag 3
Klopt het dat brandweervrijwilligers onder de huidige regeling wel onderscheiden kunnen worden door Brandweer Nederland, maar daardoor niet meer lid worden van de Orde van Oranje-Nassau?

Vraag 4
Blijkt volgens u, onder de regeling die per 1 januari 2020 van kracht is, dezelfde mate van erkenning en waardering voor het werk van brandweervrijwilligers als tijdens de voorgaande regeling?

Vraag 5
Biedt de herziening van de rechtspositie van brandweervrijwilligers, de mogelijkheid om brandweervrijwilligers weer te onderscheiden voor hun trouwe langdurige dienst zoals dat voor 1 januari 2020 het geval was? Bent u bereid hierover in gesprek te treden met de Kanselarij der Nederlandse Orden?

1) AD.nl, 3 februari 2020, https://www.ad.nl/alphen/einde-van-lintje-voor-brandweerlieden-zorgt-voor-bittere-smaak-wij-zetten-een-stap-naar-voren-als-anderen-er-een-terug-doen~a706a5f2/

Meer informatie

Labels
Bijdragen
Stieneke van der Graaf
Veiligheid

« Terug

Archief > 2020 > februari