Schriftelijke vragen Stieneke van der Graaf e.a. over de berichten dat containerschepen ook tijdens de storm de zuidelijke Waddenzeeroute hebben genomen en containers hebben verloren

12-02-2020 00:00 12-02-2020 00:00

Schriftelijke vragen Stieneke van der Graaf en de Leden Sienot (D66) en Kröger (GroenLinks) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Kamerstuknr. 2020Z02785

Vraag 1
Bent u bekend met de berichten «Containerschepen varen ook tijdens storm langs omstreden vaarroute» 1) en «Containerschip verliest 5 containers boven Ameland, in drie zat papier en karton»? 2)

Vraag 2
Welke acties zijn er door de Kustwacht ondernomen om te voorkomen dat deze containerschepen de zuidelijke vaarroute zouden nemen? Heeft de Kustwacht deze containerschepen gewaarschuwd? Welke gevolgen heeft het niet opvolgen van de waarschuwing van de Kustwacht voor deze container-schepen en voor het schip dat de containers verloor in het bijzonder met oog op de aansprakelijkheid voor de berging en het opruimen van de containers? Wat waren de exacte weersomstandigheden? Wat was de omvang van de containerschepen? Hoe zwaar waren de schepen beladen? Hoeveel containers zijn er verloren en tot welke schade aan het Waddengebied heeft dit tot op heden geleid? Wordt de schade gemonitord? Bent u overgegaan tot aansprakelijkheidsstelling voor de berging en opruimkosten van de contai-ners? Zo ja, wie is er aansprakelijk gesteld en waarvoor?

Vraag 3
Welke stappen heeft u in de afgelopen maanden ondernomen om te voorkomen dat grote containerschepen gebruik maken van de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden?

Vraag 4
Deelt u de constatering dat de waarschuwing van de Kustwacht kennelijk onvoldoende is om te voorkomen dat containerschepen de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden nemen?

Vraag 5
Deelt u de mening dat met het oog op de veiligheid, de leefbaarheid op de Waddeneilanden en de schade voor het kwetsbare natuurgebied er verdergaande stappen nodig zijn?

Vraag 6
Welke verschillende mogelijkheden tot het afsluiten van de zuidelijke Waddenzeeroute voor grote containerschapen heeft u tot op heden onderzocht? Welke conclusies heeft u op basis van dat onderzoek kunnen trekken en kunt u deze conclusies onderbouwen?

Vraag 7
Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van de Landtag Niedersachsen 3) waarin de federale overheid wordt verzocht om de bestaande regelingen zodanig aan te passen dat grote schepen zoals de MSC Zoë in de toekomst dieper gelegen vaarroutes moeten navigeren, zoals de «German Bight Western Approach» (de verder weg en dieper gelegen noordelijke vaarroute boven de Waddeneilanden)? 4)

Vraag 8
Heeft u in de afgelopen maanden contact gehad met uw ambtsgenoot in Duitsland over het afsluiten van de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden voor grote containerschepen? Zo ja, waar heeft dit toe geleid? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9
Bent u bereid om zo spoedig mogelijk samen met Duitsland een voorstel in te dienen bij de Internationale Maritieme Organisatie om de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden permanent af te sluiten voor grote containerschepen?

1) RTV Noord, 9 februari 2020, Containerschepen varen ook tijdens storm langs omstreden vaarroute https://www.rtvnoord.nl/nieuws/218682/Containerschepen-varen-ook-tijdens-storm-langs-omstreden-vaarroute

2) Leeuwarder Courant, 11 februari 2020, Containerschip verliest 5 containers boven Ameland, in drie zat papier en karton https://www.lc.nl/friesland/ameland/Containerschip-verliest-5-containers-boven-Ameland-in-drie-zat-papier-en-karton-25341466.html

3) Niedersächsischer Landtag – 18. Wahlperiode. Drucksache 18/4558. 1. Antrag. Hannover, den 10.09.2019

4) Süddeutsche Zeitung, 11 december 2019, Abschlussbericht zum Seeunfall der «MSC Zoe» zieht sich hin https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/schifffahrt-hamburg-abschlussbericht-zum-seeunfall-der-msc-zoe-zieht-sich-hin-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191213-99-130064

Meer informatie

Labels
Bijdragen
Infrastructuur
Stieneke van der Graaf

« Terug

Archief > 2020 > februari