Bijdrage Stieneke van der Graaf aan het VAO Zeden (AO d.d. 18/12)

12-02-2020 00:00 12-02-2020 00:00

Bijdrage Stieneke van der Graaf aan een plenair debat met minister Dekker voor Rechtsbescherming

Kamerstuknr. 31015

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):
Voorzitter. Veel potentiële slachtoffers van seksueel misbruik zijn juist online actief, bijvoorbeeld op proanafora of apps als Grindr. Dat is de plek waar mensen van kwade wil hen kunnen vinden. Daarom wil ik dat onze hulpverlening hen ook proactief online bereikt om te voorkomen dat ze slachtoffer worden.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het online outreachprogramma Seattle Against Slavery in de Verenigde Staten successen heeft geboekt in het proactief benaderen, bereiken en behandelen van slachtoffers van misbruik, geweld en uitbuiting die anders onzichtbaar waren gebleven;

overwegende dat een online outreachprogramma met een proactieve benadering noodzakelijk is om een grotere groep onzichtbare slachtoffers te bereiken, hetgeen ook van belang is voor een goede opsporing en het stoppen van mensenhandelaren;

verzoekt de regering te verkennen hoe, in samenspraak met OM, politie, het maatschappelijk middenveld en zorgverleners een online outreachprogramma kan worden ontwikkeld gericht op (potentiële) slachtoffers van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Van der Graaf, Kuik, Kuiken en Van Wijngaarden. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 186 (31015).

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):
Voorzitter. De ChristenUnie vindt dat we er alles aan moeten doen om seksueel misbruik van kinderen te voorkomen. De hulplijn "Stop it Now!" kan daderschap voorkomen, en daarmee ook nieuwe slachtoffers. In het AO vroeg ik de minister naar het aantal gemiste oproepen van deze hulplijn. Dat blijkt ontzettend hoog: meer dan 500. Daarom de volgende motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat organisatie "Stop it Now!" ten doel heeft om met telefonische hulpverlening seksueel kindermisbruik te voorkomen door hulp aan te bieden aan mensen die dreigen een grens over te gaan of dat al zijn gegaan ten aanzien van minderjarigen;

constaterende dat het percentage gemiste oproepen bij "Stop it Now!" op 65% ligt en dat dus bijna twee op de drie telefoontjes niet kunnen worden beantwoord;

verzoekt de regering samen met het Expertisecentrum Online Kindermisbruik te bezien wat er nodig is om de bereikbaarheid van "Stop it Now!" te verbeteren, teneinde misbruik te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Van der Graaf, Van Toorenburg, Kuiken, Van Nispen en Van Wijngaarden.

Zij krijgt nr. 187 (31015).

Dank u wel, mevrouw Van der Graaf.

Meer informatie

Labels
Bijdragen
Justitie
Stieneke van der Graaf
Veiligheid

« Terug

Archief > 2020 > februari