Schriftelijke vragen Eppo Bruins over de vindbaarheid van artikel 2.82 aanbestedingen op TenderNed

03-02-2020 00:00 03-02-2020 00:00

Schriftelijke vragen Eppo Bruins aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Kamerstuknr. 2020Z01855

Vraag 1
Bent u bekend met het feit dat het op TenderNed vinden van aanbestedingen, die zijn voorbehouden op basis van artikel 2.82, door (sociaal) ondernemers als ingewikkeld en complex wordt ervaren?

Vraag 2
Deelt u de mening dat het meer herkenbaar maken van aanbestedingen, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor meer werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, wenselijk is en voor zowel aanbestedende overheidsdiensten (meer keuzemogelijkheid) als (startende) sociaal onderne-mers van toegevoegde waarde kan zijn?

Vraag 3
Wat vindt u ervan dat opdrachten die in het kader van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet 2012 zijn aanbesteed niet via een zoekfunctie vindbaar zijn op TenderNed? Bent u bereid om tot een dergelijke zoekfunctie te komen?

Vraag 4
Bent u tevens bereid om naast een zoekfunctie zich ervoor in te spannen om ook de al in TenderNed bestaande attenderings-/notificatiefunctie met dit kenmerk uit te breiden, zodat sociaal ondernemers actief gewezen kunnen worden op een aanbesteding in het kader van artikel 2.82?

Vraag 5
Welke mogelijkheden ziet u verder om de herkenbaarheid van aanbestedin-gen in het kader van artikel 2.82 te vergroten? Ziet u tevens mogelijkheden om aanbestedende overheidsdiensten extra te stimuleren om meer in te zetten op sociaal opdrachtgeverschap?

Meer informatie

Labels
Bijdragen
Eppo Bruins

« Terug

Archief > 2020 > februari