Bijdrage Carla Dik-Faber aan het VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 27/06)

donderdag 04 juli 2019 00:00

Bijdrage Carla Dik-Faber aan een voortgezet algemeen overleg met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat

Kamerstuknr. 33529

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Dank u wel, voorzitter. Ik heb één motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er drie jaar lang een bedrag van 1 ton beschikbaar is gesteld voor geestelijk zorg in het aardbevingsgebied;

constaterende dat er inmiddels een Proatbus rondrijdt, waar mensen laagdrempelig terecht kunnen voor een "luisterend oor";

overwegende dat de vraag naar geestelijke zorg vele malen groter is dan wat nu geboden wordt;

overwegende dat van belang is dat geestelijke zorg onafhankelijk van overheid of instituties wordt geleverd;

verzoekt de regering in overleg met de regio en met het bestuur van het Nationaal Programma Groningen te komen tot een oplossing voor het tekort aan geestelijke zorg, en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber, Agnes Mulder, Sienot, Nijboer en Van der Lee.

Zij krijgt nr. 673 (33529).

De voorzitter:
Dank u wel.

Meer informatie

Labels
Bijdragen
Carla Dik
Klimaat

« Terug