Bijdrage Joël Voordewind aan het VAO Noodhulp (AO d.d. 06/06)

donderdag 04 juli 2019 00:00

Bijdrage Joël Voordewind aan een voortgezet algemeen overleg met minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Kamerstuknr. 33625

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Voorzitter, dank u wel. Ik heb één motie. Die gaat over de nog steeds schrijnende situatie op de Griekse eilanden rond de opvang van migranten/vluchtelingen. De motie luidt als volgt.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de opvangkampen op de Griekse eilanden overvol zitten, met name op Lesbos en Samos;

constaterende dat de hulpverlening voor met name de kwetsbare vluchtelingen/migranten te wensen overlaat/tekortschiet;

verzoekt de regering binnen de EU en de VN aan te dringen op verbeteringen van de humanitaire opvang en begeleiding en versnelling van beoordeling van migranten op de Griekse eilanden, met name op Lesbos en Samos, en tevens een focus aan te brengen binnen de bestaande financiële bijdrage zodat (Nederlandse) ngo's in staat worden gesteld de ernstigste nood te lenigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Groothuizen, Kuik, Alkaya en Diks.

Zij krijgt nr. 281 (33625).

Meer informatie

Labels
Bijdragen
Buitenlands beleid
Joël Voordewind
Ontwikkelingssamenwerking

« Terug