Begroting 2021 - Dankbaar

Screenshot_1.png17-11-2020 23:45 17-11-2020 23:45

Voorzitter, zoals u in onze bijdragen heeft gezien, zijn wij blij en dankbaar voor de vele ontwikkelingen in onze gemeente. Ook spreken wij dank uit voor het college en de ambtenaren voor de plannen zoals gepresenteerd in de begroting. Maar bovenal danken wij onze hemelse Vader voor alle zegeningen die we in onze gemeente mogen ervaren.

Deze begroting vonden we prettig leesbaar maar het gaf ons minder financieel inzicht dan we wilden – we roepen college op om in de volgende begroting meer verdieping aan te brengen, desnoods in een aparte bijlage. Ambities zijn mooi beschreven maar voldoende inzicht in cijfers is voor de raad, als kaderstellend en controleren orgaan, ook belangrijk.

We gaan het laatste volle jaar in als coalitie en raad en helaasbrengt COVID nog een hoop onzekerheid. We hebben echtereen goede reserve om risico's en financiële gevolgen ervan op te vangen en wij verwachten dat die afdoende is. Wel willen we graag aan het begin van 2021 een nieuwe doorkijk krijgenin de financiële implicaties van covid-19.

In deze begroting leggen we een aantal mooie verbindingen van betekenis voor onze gemeente. Wij zien nog een aantal grote thema’s, te weten Mobiliteit, Duurzaamheid, Economie, Noaberschap.

Mobiliteit – het coalitie-akkoord heeft in 2018 de titel "verbindingen van betekenis" gekregen en wij zien graag betere verbindingen ontstaan tussen onze kernen, zodat jong en oud veilig kan fietsen, zodat onze jongeren veilig naar school kunnen, degenen die naar hun werk gaan dat ook snel en veilig per fiets kunnen doen en dat onze ouderen kunnen genieten van hun vrije tijd in de prachtige natuur.

Duurzaamheid – dit is voor ons rentmeesterschap – onze leefomgeving goed doorgeven aan komende generaties. Hier zien wij nog wel grote ambities en uitdagingen waar we graag samen met de locale samenleving stappen in willen zetten.

Economie – het staat voor ons als een paal boven water dat het in de economie niet dient te draaien om groei alleen, maar dat er ook oog moet zijn circulair en voor het goede leven. En dat moment van herijking, met alle panelen die om ons heen in beweging zijn, is nu. 

Noaberschap – dit is voor ons omzien naar elkaar en voor een ander zorgen als iemand dat even of langer zelf niet meer kan. De transities in het sociaal domein worden steeds meer werkelijkheid, jeugdzorg kent nog een grote uitdaging, maar wij hebben vertrouwen in de plannen van dit college. Ook hopen wij de komende jaren een plek te bieden voor mede wereldburgers op de vlucht. En we kijken uit naar de bijeenkomst in het begin van het jaar rondom de voortgang omtrent regelluwe bijstand.

Voorzitter, tot slot, een mooie begroting waar we, zeker in deze onzekere tijden, dankbaar voor zijn. We hadden het liefst alles positief, maar zoals u weet is het meest positieve woord van 2021 negatief. En helaas is onze begroting dat nu voor even, maar wij vertrouwen erop dat wij samen – en dan ook alleen samen – dit weer om weten te buigen tot een positieve toekomst.

Onder Zijn zegen wensen wij u, onze inwoners en ambtenaren veel succes met de plannen!

Dank u.

Bekijk hieronder de film die we afspeelden tijdens onze bijdrage in de gemeenteraad:

« Terug

Reacties op 'Begroting 2021 - Dankbaar'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.