Nedersaksenlijn

Nedersaksenlijn.jpg20-01-2021 23:04 20-01-2021 23:04

De ChristenUnie maakt zich al lange tijd sterk voor de realisatie van de Nedersaksenlijn, dit gebeurt zowel provinciaal, gemeentelijk, maar ook landelijk. Even kort, wat is nou die Nedersaksenlijn en waarom is dat belangrijk? De Nedersakselijn is een treinverbinding die Groningen en Twente rechtstreeks met elkaar moet verbinden en daarmee dus ook de Vechtdalijn vanuit Zwolle rechtstreeks met Groningen verbindt.

Om dit waar te maken, hoeft er maar een relatief kort stukje aangelegd te worden tussen Veendam en Emmen. En hier houdt het nog niet eens op. Want ook ter hoogte van Emmen en Coevorden wordt gewerkt aan het doortrekken van de spoorlijn richting Nordhorn, Bad Bentheim en Rheine. Op deze manier onstaat er aan de oostgrens in ons mooie historisch verbonden Nedersaksen een grensoverschreidend spoornetwerk. Dit spoornetwerk verbindt sterke economische regio’s als Groningen, Twente en Zwolle met elkaar, univeristeitssteden als Enschede en Groningen worden direct met elkaar verbonden. Rond deze spoorlijn onstaan daarme kansen voor sociale en economische ontwikkeling. Daarbij kun je denken aan verbeterde mogelijkheden voor studenten en werknemers om bedrijven te bereiken in onze regio.Je kunt rond spoorknooppunten, zoals bij Hardenberg, innovatieomgevingen creeeren waar onderwijs, overheid en ondernemers bij elkaar komen. Studenten kunnen beter de hogescholen en universiteiten in deze regio’s bereiken.  Ook zijn goede spoorverbindingen met meerdere stations van belang om je in een stad of dorp in deze regio te willen vestigen of te blijven wonen. Hiermee ontstaan extra mogelijkheden en redenen voor bedrijven om zich hier te vestigen. Voor het Vechtdal en heel specifiek Hardenberg betekent deze ontwikkeling dat we letterlijk op een knooppunt tussen deze regio’s komen te liggen. Vanuit Hardenberg komen de lijnen uit Twente en Zwolle dan samen richting Groningen of vica versa. En dat zou onze kracht illustreren. Hardenberg ligt niet in de periferi. Hardenberg groeit, samen met Knooppunt Arnhem-Nijmegen als enige grens gemeente langs al jaren economisch en demografisch. Dat komt mede door onze unieke ligging die kansen geeft.

Momenteel zie je dat deze Nedersakselijn steeds nadrukkelijker op de agenda komt te staan. Hierover heb ik recent ook gesproken in een interview bij RTV Oost, waarvan het resultaat hier is terug te lezen https://lnkd.in/dJ-ZfWE  De gemeente Hardenberg heeft de Nedersaksenlijn in haar visie op mobiliteit opgenomen. Dat is niet alleen het doortrekken van de lijn, maar ook dubbelspoor, electrificeren Almelo-Marienberg en daarmee de mogelijkheid creeeren om nieuwe stations toe te voegen, zoals bij Bergentheim. De electrificatie gaat door, mede door een stevige inzet van onder andere de ChristenUnie fractie in Overijssel. Maar inversteringen in verdubbelingen vraagt om nieuw perspectief van de Vechtdallijnen. Dat perspectief zit in de Nedersaksenlijn.

Naast dat ik wethouder in Hardenberg mag zijn, ben ik ook kandidaat-tweedekamerlid namens de ChristenUnie. Vanuit die rol heb ik met de partij gesproken over het opnemen van deze Nedersaksenlijn in ons verkiezingsprogramma, omdat dit van groot belang is voor noordoost Nederland. En de ChristenUnie wil een partij zijn die oog heeft voor de regio’s. Dat heeft uiteindelijk ook geleidt tot het opnemen van deze lijn in het programma, zowel inhoudelijk en als investering. Dat is ontzettend mooi en belangrijk. De komende periode wil Hardenberg en ook ik persoonlijk mij verder inzetten voor de realisatie van deze lijn. Het is echt iets van de lange adem, maar nu merk ik ontzettend veel support voor deze lijn, ook van andere politieke partijen en ondernemers en andere maatschappelijke organisaties.  Dat is heel positief. Daarom moeten we met elkaar nu de schouders er onder zetten en de nodige partijen in den lande ervan overtuigen dat een investering in deze lijn en regio het waard is.

Alwin te Rietstap

« Terug