Het rapport 'Onzichtbaar' van de Amsterdamse Ombudsman en het WODC-onderzoek naar mensen zonder rechtmatig verblijf

15-04-2021 00:00 15-04-2021 00:00

Schriftelijke vragen van Don Ceder (ChristenUnie), Jasper van Dijk (SP), Kati Piri (PvdA) en Sylvana Simons (BIJ1) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

  1. Heeft u kennisgenomen van het geschatte aantal ongedocumenteerde leerlingen in het Amsterdamse onderwijs van tussen de 4 en 6%? 1) Kunt u een schatting geven van het landelijke percentage ongedocumenteerde kinderen in het onderwijs? Is daarbij ook aan te geven hoeveel van deze kinderen in Nederland geboren zijn? Zo niet, bent u bereid hier onderzoek naar te doen?

  2. Klopt het dat deze kinderen vanaf hun 18e verjaardag geen verder onderwijs kunnen volgen en ook niet kunnen gaan werken? Zo ja, bent u van mening dat dit ongewenst is, en zo ja, hoe gaat u daar verandering in aanbrengen?

  3. Bent u bereid in een onderzoek zoals in vraag 1 genoemd te berekenen wat de economische schade is van het opleiden van zoveel kinderen die vervolgens niet verder kunnen leren of een plek kunnen innemen op de arbeidsmarkt?

  4. Hoeveel van deze kinderen die hier geboren zijn en/of het onderwijssysteem in Nederland hebben gevolgd zijn in de afgelopen 25 jaar teruggekeerd naar land van herkomst? Indien dit cijfer niet bekend is, bent u  bereid ook hier onderzoek naar te doen?

 

 

1)Ombudsman metropool Amsterdam februari 2021 Onderzoek naar de leefwereld van ongedocumenteerden in Amsterdam en Nederland  https://www.ombudsmanmetropool.nl/uploaded_files/article/Rapport_Onzichtbaar.pdf, p.35.

Labels
Bijdragen
Don Ceder
Justitie

« Terug

Archief > 2021 > april