Proeflokaal lokale ChristenUnie politiek

proeflokaal27-03-2021 15:27 27-03-2021 15:27

In het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen gaan alle partijen nog actiever dan anders, op zoek naar nieuw talent voor hun kieslijsten. De ervaring leert dat een "algemene oproep" in een lokale krant of de eigen nieuwsbrief (vrijwel) geen nieuwe aanwas oplevert. Daarom hebben wij als ChristenUnie Hardenberg in 2017 voor het eerst een Proeflokaal georganiseerd.

Hoe komen we aan belangstellenden voor het Proeflokaal?

We kijken in onze eigen netwerken en in dat van andere ChristenUnie sympathisanten of we mensen kennen van wie wij denken dat ze geschikt en/of geïnteresseerd zijn in fractie- en gemeenteraadswerk. Die mensen benaderen wij allemaal persoonlijk met die vraag en we nodigen ze uit om mee te doen aan het Proeflokaal.

Wat is het Proeflokaal?

Het Proeflokaal is een leuke manier om ongedwongen en zonder verplichtingen kennis te maken met gemeenteraadswerk en wat er in een fractie allemaal gebeurt. Omdat we nu nog niet weten wanneer het mogelijk is elkaar "live" te ontmoeten, leggen we het verder uit aan de hand van hoe we het in 2017 hebben gedaan.

Start van de avond

We starten de avond in het Hardenbergse gemeentehuis met een gezamenlijke warme maaltijd. Er is gelegenheid met elkaar en de huidige fractieleden te praten. De fractie geeft een korte presentatie over fractie- en raadswerk. We leggen uit welke weg een raadsvoorstel in een hele vergadercyclus* aflegt voordat het in de raad wordt aangenomen of verworpen.

Hoe gaat dat nou, zo'n raadsvergadering?

Om een gevoel te krijgen van hoe een debat in een raadsvergadering gaat, delen we de groep op in politieke partijen. Aan de hand van een onderwerp, bijvoorbeeld " huisvesting van asielzoekers in het AZC" bereidt iedereen zich ongeveer 10 minuten voor op welk standpunt haar/zijn partij inneemt. Daarna start het debat, dat voorgezeten wordt door een fractielid. Als het debat is afgerond, bespreken we met elkaar hoe het ging, wat we ervan vonden, wat leuk en wat lastig was. We sluiten de avond af met een borrel en een bite.

En daarna?

Degenen die hebben laten weten verder te willen kijken, nodigen we uit om in het echt een hele vergadercylcus* mee te lopen. Dat betekent dat je achtereenvolgens een fractievergadering, oriënterende raadsvergadering, nog een fractievergadering en een raadsvergadering meemaakt. Zo krijg je een goede indruk van wat er gebeurt met een voorstel, bijvoorbeeld over de bouw van een nieuwe school, het parkeerbeleid of de uitbreiding van een natuurgebied.

En wat als verder wilt?

Dan heb je een keuze: 1) je wilt je verkiesbaar stellen voor de gemeenteraadsverkiezing, in dit geval in 2022 of 2) je wilt liever eerst een paar jaar ervaring opdoen als steunfractielid. Wij zijn blij met allebei! Of je ook echt op de kieslijst komt te staan en zo ja, op welke plaats, dat is aan de selectiecommissie en het partijbestuur. De kieslijst wordt in november 2021 definitief bekend.

Interesse?

Meld je dan aan! Dat kan bij onze fractiesecretaris Gineke Peltjes: ginekepeltjes@gmail.com

Labels
Bestuur
Nieuwsbrief
Steunfractie

« Terug