Zondagsopenstelling in de gemeente Hardenberg

winkelen.jpgwoensdag 06 maart 2019 15:39

Afgelopen week heeft de gemeenteraad ingestemd met een wijziging voor openstelling van de winkels op zondag. Onder de leiding van het CDA heeft de gemeenteraad voorgesteld om 52 zondagen de supermarkten te openen en 10x per jaar de winkels per kern. De ChristenUnie fractie is teleurgesteld in de opstelling van de gemeenteraad omdat ze zo geen enkele rekening houden met een minderheid die tegen de openstelling is.

In het coalitieakkoord hadden we reeds de afspraak opgenomen dat de ochtend niet open zou gaan in de gemeente. ​Tevens was er een afspraak om een proef te houden om te kijken wat past bij de gemeente Hardenberg en de diversiteit in de samenleving.
Het college ​heeft naar aanleiding van de proef een voorstel neergelegd welke rekening hield met de diversiteit binnen onze gemeente. Deze werd helaas overruled door de gemeenteraad met een veel bredere openstelling.
De fractie van de ChristenUnie heeft tegen de verruimde openstelling gestemd, maar helaas moeten wij concluderen dat we hierin alleen staan.
Lees hieronder de bijdrage van de ChristenUnie in de raadsvergadering:

Lieve mensen, Geachte raadsleden, college, voorzitter en inwoners,

Afgelopen woensdag liep ik door de straten van een winkelcentrum, de aanbiedingen vlogen voorbij. Het viel mij op dat grote ketens steeds meer het beeld bepalen van winkelcentra.

Vorige week zag ik het bericht dat een grote speelgoedketen failliet is verklaard.

De markt is in beweging, nieuwe concepten, veranderend winkelgedrag, online shoppen, fun shopping, experience-shopping noem het maar op. De winkelmarkt is in transitie.

Ook in Hardenberg staat de wereld niet stil, met meer dan 60k inwoners en bevochten streekfunctie, een gemeente met volume en impact op de regio. En sinds kort weer een eigen organisatie met twee grote en respectabele klanten: onze inwoners en die van Ommen.

We zijn een zeldzame groeigemeente, aan de grens, verkopen goed onze grond en woningen, het grondbedrijf draait op volle toeren.

Na jaren scherp aan de wind te hebben gezeild, hebben we de wind nu weer vol in de zeilen pakken en leggen we verbindingen van betekenis. Wij zijn er dankbaar voor daar deel van uit te mogen maken.

Voor ons ligt het raadsvoorstel om tot instelling van de koopzondag te gaan, in onze gemeente Hardenberg en dat doet ons verdriet. We begrijpen heel goed dat de meerderheid het wil en een democratie van de helft plus één zo werkt, maar wel rekening houdend met een minderheid. We complimenteren het college met de zoektocht naar een balans, rekening houden met een minderheid die het niet wil.  Waarin ze getracht heeft een waardevol rustmoment te creëren in de winterperiode, ook voor de supermarktondernemers, naar ik heb begrepen, een welkom rust moment. Wij als ChristenUnie hebben gezocht naar verbindingen van betekenis op dit dossier, wij zeker. Er is een proef geweest, maar de raad negeert deze proef geheel. Het  christelijk-sociaal samenlevingsbeeld dat wij nastreven is niet opleggen van deze visie, maar rekening houden met de verschillende belangen.

Maar de inkt van het voorliggende raadsvoorstel is nog niet droog of er wordt gevraagd om nog meer ruimte. Het is zinloos dit raadsvoorstel verder te beschouwen. De raad gaat onder leiding van het CDA dit voorstel amenderen. Een CDA dat in de vorige raadsperiode nog voor de sluiting was, maakt ineens een volledige draai.  Zo kan de wereld snel veranderen binnen één jaar.

De fractie van de ChristenUnie gelooft in een gezamenlijk rustmoment voor mensen; slager Veurink heeft op 12 februari ook proberen uit te leggen hoe dat in de praktijk zijn uitwerking heeft. Wij geloven dat het scheppingsritme van 6 dagen werken en 1 dag rust, net als dat van de seizoenen of het dag- en nachtritme goed is voor alle mensen en gunnen dat ook aan iedereen.

Het neoliberalisme heeft de overhand en als christelijke minderheid hebben we dit te accepteren. We willen niemand iets opleggen, maar kunnen ook niet onze ogen sluiten, onze mond dicht houden en onze oren doof houden.

  • de kleine ondernemer is en wordt de dupe, nu en op de langere termijn. Datzelfde geldt voor mensen die niet willen werken op zondag, of voor stellen en  gezinnen die hun agenda’s onderling moeten raadplegen en afstemmen om iets gewoons zoals een moment met elkaar te plannen.
  • de onderlinge rust neemt af, we gaan maar door, volgens medici nemen burn-out gevallen mede daardoor in rap tempo toe. Het lukt mensen zelf niet meer om afstand te nemen, van werk, van materie, van media, commercie en het vermaakt willen worden. Als we met dit voorstel zouden instemmen, doen wij er in mee. Een weg terug is er waarschijnlijk niet.

Met het geamendeerde voorstel bedienen we hoofdzakelijk de belangen van C de commercie en de consument maar gaan voorbij aan degenen die er een hoge prijs voor betalen en voor wiens belangen wij als volksvertegenwoordigers ook hebben te staan. We verliezen hiermee een steeds zeldzamer wordende manier van rust, tijd voor ontmoeting en bezinning.

En wij, voorzitter wij blijven strijden voor een leven dat verder gaat dan het materiele. Waarin vrijheid en veiligheid de betekenis krijgt die het hoort te hebben. Niet dat alles er moet zijn voor iedereen, maar dat iedereen er kan zijn voor allen. Wij bidden voor onze gemeente en hopen in alle dienstbaarheid en nederigheid te laten zien dat het de liefde van onze God en Jezus Christus is die ons hiertoe aanzet.

Met overtuiging zullen wij daarom tegen de amendementen stemmen, hoofdelijk of niet. Niet omdat we blind zijn voor de veranderende maatschappij of niet bereid zouden zijn compromissen te sluiten, daartoe hebben we ons zeker en zichtbaar bereid getoond, maar met deze stap houdt de raad geen enkele rekening meer met de minderheid. En daarom geloven wij niet dat dit goed is.

Labels
Nieuwsbrief
Steunfractie

« Terug

Reacties op 'Zondagsopenstelling in de gemeente Hardenberg'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.