Actuele vragen lekkage NAM-locatie Collendoorn

gas2dinsdag 15 januari 2019 19:38

De fractie van de ChristenUnie heeft tijdens de raadsvergadering van 15 januari actuele vragen gesteld over de lekkage bij de NAM-locatie te Collendoorn op 2 januari 2019.

De volgende vragen zijn voorgelegd aan het college:
Helaas is het jaar inzake de NAM niet zo prettig begonnen. Begin januari zijn wij en met name de omwonenden opgeschrikt inzake een lekkage bij de NAM-locatie in Collendoorn.
GroenLinks heeft direct een aantal schriftelijke vragen ingediend die voor ons niet de lading dekken van de vragen die leven bij de ChristenUnie fractie. Daarom hebben we samen met GroenLinks een aantal aanvullende vragen opgesteld:We hebben het hier over oorzaak, gevolg, preventie en communicatie.

De fractie van de ChristenUnie heeft de volgende vragen:

  1. Heeft het college contact met de NAM inzake de lekkage/ het ongeluk en wat is de status van dit overleg? Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
  2. Wanneer verwacht het college duidelijkheid te krijgen over de toedracht van het ongeluk en te nemen beheersmaatregelen met de NAM? Het gevolg, hebben we zicht op de daadwerkelijke gevolgen en wat zijn de preventiemaatregelen.
  3. Hoe gaat de omgeving hierin worden meegenomen, de huidige reactie van de NAM is door hunzelf nog niet als afdoende beoordeeld, anders geformuleerd hoe komt het college op voor de belangen van de omgeving en de communicatie vanuit de NAM naar de omgeving?

De reactie van het college was op hoofdlijnen de volgende:

  1. Ambtelijk is er dagelijks contact, de oorzaak wordt nog onderzocht door het SODM (Staatstoezicht op de Mijnen) het bevoegd orgaan hiervoor.
  2. Er is chemische ontzwavelingsvloeistof is de sloot gekomen, deze is afgegraven en de verontreinigde grond is afgevoerd. De SODM gaat beoordelen of de verontreiniging is opgeruimd. De ontzwavelingsinstallatie is gesloten tot SODM weer toestemming verleend.
  3. De NAM heeft op verschillende momenten contact gehad met de omgeving en zal op korte termijn de communicatie met de omgeving evalueren. Tot nu toe ziet college geen directe aanleiding hierin te treden, mocht dit nodig zijn dan is het college hiertoe bereid. Komende donderdag zal de gebiedswethouder een bezoek brengen aan het gebied en spreken met betrokkenen.

Het college verwacht binnen een maand dat het onderzoek van de SODM is afgerond, de raad zal daarover worden geinformeerd.

Labels
Nieuwsbrief
Steunfractie

« Terug