Home

Welkom op de site van de ChristenUnie in Hardenberg. Op deze site vindt u informatie over de vereniging, fractie en landelijk nieuws. Zo geven we u meer inzicht in de politieke organisatie, het laatste nieuws en de standpunten van de ChristenUnie.

Maak kennis met de ChristenUnie Hardenberg

Laatste nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Samen met Ommen?

loupemaandag 19 december 2016 In het collegeprogramma “behoedzaam vooruit” dat in april 2014 door de fracties van CDA, CU en PvdA werd ondertekend valt te lezen: “De voor- en nadelen van een bestuurlijke fusie met Ommen en de haalbaarheid daarvan worden binnen twee jaar onderzocht.” Voordat het onderzoek wordt opgestart hebben we de gemeenteraad van Ommen gevraagd om samen het onderzoek te laten uitvoeren en op basis van de uitkomsten met elkaar in gesprek te gaan. Maar……… de gemeenteraad van Ommen heeft donderdag 15 december unaniem uitgesproken niet over een fusie te willen praten. lees verder

Fonds maatschappelijke initiatieven

handenmaandag 19 december 2016 Op 13 december jl. heeft de gemeenteraad, als onderdeel van de startnota sociaal ondernemen, unaniem een amendement van de ChristenUnie aangenomen waarin enkele kaders waren geformuleerd om voor een bijdrage uit dit fonds in aanmerking te komen. Startdatum is 1 januari 2017 en de verder door het college op te stellen regeling zal na 1 jaar worden geëvalueerd. lees verder

Begroting 2017 unaniem goedgekeurd

Begroting2017maandag 19 december 2016 In november heeft de gemeenteraad unaniem de begroting van de gemeente Hardenberg in een extra raadsvergadering goedgekeurd.

De reguliere begrotingsvergadering van dinsdag 8 november werd verdaagd naar maandag 14 november omdat tijdens de vergadering bleek dat het merendeel van de gewenste wijzigen vanuit de gemeenteraad (moties & amendementen) juridisch niet mogelijk bleken.

Kort samengevat kunnen wij ons vinden in de begroting die kwalitatief goed is samengesteld. Wel zijn we teleurgesteld in het negatieve begrotingsresultaat. lees verder

Ontmoet Gert-Jan Segers

gjsboekzaterdag 05 november 2016 Zaterdag 5 november Tussen 11-12 uur Presenteert en signeert onze partijleider Gert-Jan Segers zijn nieuwste boek. Boekhandel Heijink, Voorstraat 32 Hardenberg Er is ook een aantal fractieleden ... lees verder